Publicerad: 2 mars 2017

Nyheter för överförmyndare, oktober 2015

Aktuella rättsfall och domar kring bland annat rätt att ta del av allmän handling och SKL:s begäran till regeringen om en översyn av gällande bestämmelser om gode män för ensamkommande barn.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot