Publicerad: 2 mars 2017

Nyheter för överförmyndare, oktober 2015

Aktuella rättsfall och domar kring bland annat rätt att ta del av allmän handling och SKL:s begäran till regeringen om en översyn av gällande bestämmelser om gode män för ensamkommande barn.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot