Publicerad: 21 november 2018

Remisser, juridik

Här hittar du remisser inom området juridik som SKL har besvarat.

Du hittar remisserna nedan i den ordning som de är besvarade. Senast besvarad ligger överst.

2018

Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge

Vägar till hållbara vattentjänster (SOU 2018:34)

Brott mot förtroendevalda - Ds 2018:29

Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25)

Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen - (SOU 2018:14)

Alkoholreklam i sociala medier m.m. (SOU 2017:113)

Ett fönster av möjligheter - stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 2017:112)

Otillåten egendom och hot inom den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården

Utvidgat hinder mot erkännande av barnäktenskap (SOU 2017:96)

Kommissionsförslag om mervärdesskattesatser - (COM (2018) 20 final

Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Marknadskontrollmyndigheter - befogenheter och sanktionsmöjligheter (SOU 2017:69)

2017

Elmarknadslag

Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa internationella situationer

Vissa förslag om personlig assistans

Kommunal tillstyrkan av vindkraft

Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag

Frekventa och omfattande ärende om utlämnande av allmän handling

Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård

Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52)

Ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft

Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5)

Nya skatteregler för företagssektorn

Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87)

Ny dataskyddslag (SOU 2017:39)

EU:s dataskyddsförordning och utbildningsväsendet (SOU 2017:49)

En ny kamerabevakningslag (SOU 2017:55)

Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27)

Betänkandet Se barnet (SOU 2017:6)

Mottagandet vid nationella evakueringar till Sverige (Ds 2016:43)

En översyn av lagstiftningen om företagsbot (SOU 2016:82)

Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och uttag av pension

Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten (SOU 2016:71)

Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62)

Skatt på finansiell verksamhet (SOU 2016:76)

Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

Informationsansvarig

  • Lena Jerreman
    AdministratörHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot