Publicerad: 17 december 2014

Ny definition av fastighet

Från och med 1 januari 2017 gäller en EU-gemensam  definition av vad som mervärdesskatterättsligt utgör fastighet/fast egendom (Rådets genomförandeförordning (EU) nr 1042/2013 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 282/2011). 

Ändringen får för Sveriges del konsekvenser eftersom definitionen i den svenska momslagen skiljer sig från den gemensamma definitionen. Hur omfattande ändringarna blir och vilka bestämmelser, förutom definitionen som sådan, som behöver bli föremål för ändring är oklart. De bestämmelser som kan komma att beröras är reglerna om skatteplikt/skattefrihet, omsättningsland, jämkning, uttagsbeskattning och omvänd byggmoms.

Kommissionen arbetar för närvarande med att ta fram så kallad tillämpningsföreskrifter (förklarande texter) till bestämmelserna (artiklarna) i förordningen. Dessa tillämpningsföreskrifter beräknas vara klara för publicering i slutet av 2015.

Jeanette Fored, SKL, deltar i kommissionens arbete med framtagandet av tillämpningsföreskrifterna.

Informationsansvarig

  • Jeanette Fored
    Skatteexpert

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot