Publicerad: 12 september 2016

Tillämpning av fastighetsbegreppet

Skatteverket måste omgående lämna besked kring tillämpning av det nya fastighetsbegreppet. En gemensam skrivelse har skickats till myndigheten.

Det nya EU-harmoniserade fastighetsbegreppet som gäller från och med den 1 januari 2017 blir styrande för momsbeskattningen i stället för dagens koppling till jordabalken. I Skatteverkets rättsliga vägledning finns en stor mängd ställningstaganden som kan påverkas av det nya fastighetsbegreppet. Momsregler kopplade till fastighetsbegreppet är komplicerade och tydlig vägledning är därför avgörande. SKL, Svenskt Näringsliv, Fastighetsägarna och Sveriges Byggindustrier begär därför i en gemensam skrivelse omgående besked avseende följande:

  • Vilka ställningstaganden anser Skatteverket inte kommer att påverkas?
  • Vilka ställningstaganden har Skatteverket för avsikt att uppdatera och hur ser tidsaspekten ut?
  • Praktiska exempel som beskriver förändringen och tidsaspekten för detta arbete.

Skrivelse till Skatteverket angående tillämpning av fastighetsbegreppet (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Jeanette Fored
    Skatteexpert

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot