Publicerad: 8 januari 2015

HVB för ensamkommande barn – stadigvarande bostad enligt Skatteverket

Kommuner nekas momsersättning. Skatteverket har beslutat att inte medge kommun ersättning för ingående skatt som avser HVB för ensamkommande barn.

Beslutet har överklagats och är föremål för prövning i förvaltningsrätten i Falun.

Vad kommunen anfört är i korthet följande.

  • Kommunen har rätt till ersättning för ingående skatt enligt den generella bestämmelsen i 2 § lag om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund (2005:807) LEMK.
  • Skatteverkets beslut saknar stöd i lag.
  • HVB är inte stadigvarande bostäder.
  • Skatteverkets beslut innebär en otillåten utvidgning av avdragsförbudet i 8 kap. 9 § p.1 mervärdesskattelagen (1994:200) ML.

Vad kommunen anfört i det pågående målet är i enlighet med gällande rätt. SKL följer ärendet och bistår kommunen med processtöd. 

Kommunens yttrande till förvaltningsrätten i Falun (Word, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Jeanette Fored
    Skatteexpert

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot