Publicerad: 7 januari 2016

Momsersättningsmålen har prövats av förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten i Falun ger Skatteverket rätt och avslår kommunernas överklaganden i momsersättningsmålen för HVB för ensamkommande barn och representation. Domarna har överklagats till kammarrätten.

Förvaltningsrätten i Falun (FR) har 2015-12-04 meddelat dom i målet som avser frågan om rätt till momsersättning för HVB för ensamkommande barn.

FR anser att HVB för ensamkommande barn är att betrakta som stadigvarande bostad och att rätt till momsersättning därför inte föreligger enligt lagen (2005:807) om rätt till ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund (LEMK). Att lagstiftaren inte såg behov av att särskilt reglera också HVB, efter uttalande från Skatteverket vid det förtydligande som gjordes i LEMK med anledning av Skatteverkets tidigare agerande avseende bland annat äldreboendena, bortser FR ifrån.

Domen har överklagats (prövningstillstånd krävs) till kammarrätten i Sundsvall.

FR har också 2015-12-04 meddelat dom i målet som avser beloppsgränser för representation. FR anser att de högre beloppsgränserna, som efter en tidigare dom i kammarrätten (KRG 2013-09-20, Mål nr 24-12) ska tillämpas vid mervärdesbeskattningen, inte gäller för kommuners med fleras rätt till momsersättning. Skälen till detta är, enligt FR, att avdragsförbuden i mervärdesskattelagen (1994:200), (ML) kan inskränkas vad avser rätt till momsersättning. Detta trots den direkta hänvisningen i LEMK till bestämmelserna om avdragsförbud i ML.

Domen har överklagats (prövningstillstånd krävs) till kammarrätten i Sundsvall.

I sammanhanget är det värt att notera att Skatteverket driver frågan om att skatteförfarandelagens (2011:1244) efterbeskattningsbestämmelse ska gälla också för momsersättning (ärendet – tryckerimoms för år 2007 - ligger i Högsta förvaltningsdomstolen som ännu inte beslutat om prövningstillstånd beviljas).

Informationsansvarig

  • Jeanette Fored
    Skatteexpert

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot