Publicerad: 9 april 2015

Momsersättning

 • Ännu inget beslut om sänkta momsersättningsnivåer
  Momsersättningsutredningens förslag har varit ute på remiss. SKL avstyrkte utredningens förslag. Regeringen har ännu inte fattat något beslut.
  2016-11-11
 • Momsersättningsutredningen
  Den 1 december 2014 överlämnade utredningen för översyn av ersättning till kommuner och landsting för så kallad dold mervärdesskatt (SOU 2014:78) sitt delbetänkande, Ersättning för så kallad dold mervärdesskatt vid upphandling av luftburen ambulanssjukvård, till regeringen.
  2014-12-17
 • Utredning om momsersättning vid upphandling
  En utredning ska se över den ersättning som kommuner och landsting får för dold mervärdesskatt vid upphandling av eller bidragsgivning till verksamhet inom sjukvård, tandvård, social omsorg, utbildning och vid hyra av lokaler för vissa boendeformer.
  2014-06-30
 • Momsersättningsnivån för upphandlad ambulansflyg
  SKL har hemställt om höjning av momsersättningsnivån för upphandlad ambulansflyg.
  2014-01-28

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot