Publicerad: 11 november 2016

Ännu inget beslut om sänkta momsersättningsnivåer

Momsersättningsutredningens förslag har varit ute på remiss. SKL avstyrkte utredningens förslag. Regeringen har ännu inte fattat något beslut.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot