Publicerad: 11 november 2016

Ännu inget beslut om sänkta momsersättningsnivåer

Momsersättningsutredningens förslag har varit ute på remiss. SKL avstyrkte utredningens förslag. Regeringen har ännu inte fattat något beslut.

Informationsansvarig

  • Jeanette Fored
    SkatteexpertHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot