Publicerad: 28 januari 2014

Momsersättningsnivån för upphandlad ambulansflyg

SKL har hemställt om höjning av momsersättningsnivån för upphandlad ambulansflyg.

Den dolda momsen hos privata utförare av ambulansflyg har, genom en ändring i momslagen, ökat. För att uppnå neutralitet i valet mellan verksamhet i egen regi och upphandling behöver momsersättningen till landstingen öka. SKL har, till finansdepartementet, hemställt om ändring i Förordningen om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund (2005:811). I SKL:s hemställan framgår problembilden.

Hemställan om mervärdesskatt (PDF, nytt fönster)

SKL har också, under hösten 2013, hemställt om ändring i de föreslagna importmomsreglerna. Förändringarna, som föreslås träda i kraft den 1 januari 2015, innebär att bland annat kommuner och landsting kommer behöva redovisa och betala importmomsen ibland till Skatteverket och ibland till Tullen. Anledningen till detta krångel är det i tullagen införda rekvisitet ”agerar i egenskap av beskattningsbar person enligt mervärdesskattelagen vid importen”.

Kommuner och landsting agerar inte i egenskap av beskattningsbar person när import sker för verksamhet som är icke-ekonomisk, dvs. skattefinansierad verksamhet och myndighetsutövning. SKL anser att begreppet ”beskattningsbar person” inte kan utgöra ett rekvisit för fullgörandet av en skyldighet – skyldighet att betala moms på import. Om finansdepartementet beaktar SKL:s hemställan eller inte återstår att se.

Förändrad hantering av mervärdesskatt vid import (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot