Publicerad: 3 april 2019

Rätt till momsersättning för biståndsbedömt trygghetsboende

Den nya boendeformen omfattas av rätt till momsersättning från och med den 2 april 2019.

Från och med den 2 april 2019 omfattas även ett biståndsbedömt trygghetsboende av bestämmelserna i 4 § lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund (LEMK).

Rätt till momsersättning föreligger för följande boenden:

  • Särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd (5 kap. 5 § andra stycket SoL)
  • Särskilda boendeformer för äldre människor som främst behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service och som därutöver har behov av att bryta oönskad isolering, så kallat biståndsbedömt trygghetsboende (5 kap. 5 § tredje stycket SoL)
  • Bostäder med särskild service för de som, av fysiska psykiska eller andra skäl, möter betydande svårigheter i sin livsföring och behöver ett sådant boende (5 kap. 7 § tredje stycket SoL)
  • Hem för vård eller boende (HVB-hem) och stödboenden (6 kap. 2 § SoL)
  • Särskilda boendeformer för vissa funktionshindrade (9 § 8 och 9 LSS).

För trygghetsboende utan individuell behovsbedömning föreligger ingen rätt till momsersättning. För att styrka rätten till momsersättning för biståndsbedömt trygghetsboende måste det, enligt Skatteverket, tydligt framgå av beslutshandlingarna att det är ett sådant boende alternativt att kommunen på annat sätt visar att boendet används av någon med ett individuellt biståndsbeslut.

Skatteverket - rättslig vägledning, hur rätten till momsersättning ska styrkas

Skatteverket - rättslig vägledning, ersättning till kommuner och landsting

OBS! Missa inte att anmäla dig till Momsdagen den 13 juni 2019.

Anmälan till Momsdagen

Informationsansvarig

  • Jeanette Fored
    Skatteexpert

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot