Publicerad: 20 april 2015

Utredning om momsersättning vid upphandling

En utredning ska se över den ersättning som kommuner och landsting får för dold mervärdesskatt vid upphandling av eller bidragsgivning till verksamhet inom sjukvård, tandvård, social omsorg, utbildning och vid hyra av lokaler för vissa boendeformer.

En särskild utredare ska se över den ersättning som kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund får för s.k. dold mervärdesskatt vid upphandling av eller bidragsgivning till verksamhet inom sjukvård, tandvård, social omsorg, utbildning och vid hyra av lokaler för vissa boendeformer. Utgångspunkten ska vara att förslag till ändringar i regelverket ska syfta till konkurrensneutralitet vid valet mellan att bedriva verksamhet i kommunal eller privat regi.

Utredaren ska

  • undersöka mervärdesskattekostnadens andel av den totala kostnaden inom olika verksamheter,
  • analysera för- och nackdelar med en ersättning som baseras på de externa utförarnas faktiska mervärdesskattekostnader,
  • analysera för- och nackdelar med en schablonersättning som baseras antingen på kommunernas och landstingens m.fl. mervärdesskattekostnader för verksamhet i egen regi eller på de externa utförarnas mervärdesskattekostnader.

Utredaren ska med utgångspunkt i översynen föreslå författningsändringar.

Enligt utredningens direktiv ska den del av uppdraget som avser vissa frågor om ersättning för viss mervärdesskatt vid upphandling av ambulansflygverksamhet redovisas senast den 15 september 2014. Utredningstiden har, i tilläggsdirektiv, förlängts för denna del av uppdraget och ska redovisas senast den 1 december 2014. Uppdraget ska fortfarande slutredovisas senast den 1 augusti 2015.

Särskild utredare: Kristina Harmsen Hogendoorn. Sekreterare: Raisa Svensson, tfn 08-405 82 43.

Från SKL har Jeanette Fored förordnats att ingå som expert i Utredningen (Fi 2014:07). SKL kommer under hösten att involvera kommuner och landsting i arbetet.

Översyn av ersättning till kommuner och landsting för så kallad dold mervärdesskatt, Regeringen

Informationsansvarig

  • Jeanette Fored
    SkatteexpertHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot