Publicerad: 9 april 2015

Moms och representation

 • Representation
  Stockholms kommun har överklagat Skatteverkets beslut att inte medge kommunen ersättning för ingående skatt med det högre belopp som följer av att avdragsramen som gällde 1995 ska äga tillämpning.
  2014-12-17
 • Moms och representation - Stockholms kommun överklagar
  Stockholms kommun har överklagat Skatteverkets felaktiga bedömning. SKL delar inte Skatteverkets bedömning vad avser rätten till momsersättning. Kommuner och landsting omfattas av den utvidgade avdragsramen för all verksamhet – även för den verksamhet för vilken rätt till momsersättning föreligger.
  2014-09-18
 • Moms och representation
  SKL delar inte Skatteverkets bedömning vad avser rätten till momsersättning. Kommuner och landsting omfattas enligt SKL av den utvidgade avdragsramen för all verksamhet – även för den verksamhet för vilken rätt till momsersättning föreligger.
  2014-07-07
 • Avdrag för moms på representation
  Avdragsbegränsningen är inte förenlig med EU-rätten.
  2013-11-25

Informationsansvarig

 • Jeanette Fored
  SkatteexpertHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot