Publicerad: 29 oktober 2014

Avdrag för moms på representation

Avdragsbegränsningen är inte förenlig med EU-rätten.

Kammarrätten i Göteborg har prövat ett ärende om avdragsrätten för moms på representation (Mål nr 24-12, meddelad 2013-09-20). Kammarrätten har funnit att avdragsbegränsningen i momslagen inte är förenlig med EU-rätten. Rätt till avdrag för moms på representationskostnader föreligger enligt de nivåer som gällde 1995, d.v.s. vid Sveriges EU-inträde. Vid den tidpunkten var beloppet 300 kr per person.

Skatteverket har inte överklagat domen vilket måste tolkas som att de delar kammarrättens bedömning av rättsläget. Möjlighet finns nu att ompröva tidigare ansökan om momsersättning eller avdragsrätt.

Avdraget för tid före 2012 blir 75 kr per person och måltid p.g.a. att momssatsen då var 25 procent. För år 2012 och framåt uppgår avdraget till 36 kr per person och måltid.

Informationsansvarig

  • Jeanette Fored
    SkatteexpertHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot