Publicerad: 17 december 2014

Representation

Stockholms kommun har överklagat Skatteverkets beslut att inte medge kommunen ersättning för ingående skatt med det högre belopp som följer av att avdragsramen som gällde 1995 ska äga tillämpning.

Ärendet ligger i förvaltningsrätten i Falun för prövning och tyvärr finns ingen ytterligare information att publicera just nu. SKL saknar Skatteverkets rättsliga argumentering men så fort något händer i ärendet kommer information att publiceras.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot