Publicerad: 14 december 2016
Prenumerera på Juridik

Övrigt, moms

 • Momsdagarna 2017
  Information kring moms ges vid tre tillfällen under mars 2017. Den 14 mars i Göteborg, den 21 mars i Stockholm och den 23 mars i Malmö.
  2016-12-19
 • Momsnyheter 2017
  Den 1 januari 2017 kommer en rad nyheter inom momsområdet att träda i kraft. SKL beskriver nyheterna i korthet.
  2016-12-13
 • Moms på uthyrning till båtklubbar
  En kommuns uthyrning av mark och hamnanläggningar till båtklubbar är en momspliktig tjänst enligt förhandsbesked från Skatterättsnämnden.
  2016-09-14
 • Momsfria sjuktransporter
  Skatteverket har publicerat sin momsbedömning av bland annat luftburen ambulanssjukvård.
  2015-06-10
 • Förslag att ideell second hand-försäljning inte beskattas
  Finansdepartementet föreslår att ideell second hand-försäljning inte ska beskattas.
  2015-05-12
 • Moms vid second hand-försäljning
  SKL ifrågasätter Skatteverkets momsbedömning av ideell second hand-försäljning.
  2015-02-11
 • Importmoms
  Skatteverket är från den 1 januari 2015 beskattningsmyndighet för import av varor. Ändringen gäller av förenklingsskäl även kommuner och landsting, enligt besked SKL fått nu i december 2014 från Skatteverket och Tullverket.
  2014-12-17
 • Frivillig skattskyldighet vid lokaluthyrning
  Skatteverket har besvarat frågor avseende förskottsfakturering av hyra.
  2014-02-24
 • Gatuparkeringsmålen
  HFD prövar inte frågan om konkurrensbestämmelsens tillämpning.
  2014-02-14
 • Förhandsbesked om vårdboende
  Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt två förhandsbesked om vårdboende.
  2013-12-05
 • Importmoms
  Förslaget till importmomsförenkling leder till ökat regelkrångel och administrativ börda för kommuner och landsting.
  2013-11-07

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot