Publicerad: 5 december 2013

Förhandsbesked om vårdboende

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt två förhandsbesked om vårdboende.

Uthyrning av lokaler avsedda att användas som boenderum i gruppbostad och i vårdboende avser stadigvarande bostad.

Mål nr 1989-13 gäller frågan om uthyrning av lokaler för boenderum i gruppbostad. I mål nr 2105-13 är vårdboendet avsett för vårdtagare med ett mycket omfattande vårdbehov. Verksamheten är inriktad på vård i livets slutskede.

HFD anför att EU-domstolen har tolkat de bestämmelser som avser medlemsstaternas möjligheter att medge beskattningsbara personer valfrihet i beskattningen vid utarrendering och uthyrning av fast egendom. HFD anser därför att det saknas anledning att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen.

I sak delar HFD Skatterättsnämndens bedömning att bolagens uthyrning av lokaler för boenderum utgör sådan uthyrning av stadigvarande bostad som enligt 3 kap. 3 § andra stycket ML inte omfattas av skatteplikt.

HFD:s dom i mål nr 1989-13 (PDF, nytt fönster)

HFD:s dom i mål nr 2105-13 (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Jeanette Fored
    Skatteexpert

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot