Publicerad: 7 december 2015

Förslag att ideell second hand-försäljning inte beskattas

Finansdepartementet föreslår att ideell second hand-försäljning inte ska beskattas.

Förslaget avser försäljning av skänkta begagnade varor som görs av allmännyttiga ideella föreningar och registrerade trossamfund. Förlaget är att det i inkomstskattelagen förtydligas att verksamheten är skattefri vilket får till följd att försäljningen också är undantagen från moms enligt en särskild bestämmelse i momslagen.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Informationsansvarig

  • Jeanette Fored
    Skatteexpert

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot