Publicerad: 7 december 2015

Frivillig skattskyldighet vid lokaluthyrning

Skatteverket har besvarat frågor avseende förskottsfakturering av hyra.

Nya bestämmelser rörande frivillig skattskyldighet för uthyrning av lokaler i mervärdesskattelagen (1994:200), ML, har trätt i kraft den 1 januari 2014.

De nya bestämmelserna innebär bland annat att fastighetsägare, hyresgäster, bostadsrättsinnehavare, konkursbon och mervärdesskattegrupper blir frivilligt skattskyldiga för uthyrning av fastighet genom att ange utgående moms i en faktura. Skatteverket anser att detta gäller även om den utgående skatten anges i en förskottsfaktura. Den frivilliga skattskyldigheten inträder dock tidigast från och med ingången av den hyresperiod som förskottsfakturan avser. Har hyresgästen inte tillträtt vid denna tidpunkt inträder skattskyldigheten istället när hyresgästen tillträder lokalen. Fastighetsägaren har inte rätt till avdrag för ingående moms före denna dag. Rätt till avdrag kan dock föreligga enligt reglerna om retroaktivt avdrag och jämkning.

När ska momsen vid förskottsfakturering redovisas?

Om betalning för förskottsfakturan tas emot före den första dagen i hyresperioden ska den utgående skatten redovisas för den redovisningsperiod då hyresperioden gått till ända. Detta gäller under förutsättning att uthyrningen inte sedan tidigare medför skattskyldighet. Hyresgästens avdragsrätt för ingående skatt på hyran inträder samtidigt.

Om betalningen för förskottsfakturan tas emot under hyresperioden ska den utgående skatten redovisas för den redovisningsperiod under vilken betalningen tagits emot. Detta gäller också i sådana fall där uthyrningen sedan tidigare medför skattskyldighet. Hyresgästens avdragsrätt för ingående skatt på hyran inträder då för den redovisningsperiod under vilken betalningen har lämnats.

Informationsansvarig

  • Jeanette Fored
    Skatteexpert

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot