Publicerad: 24 februari 2015

Moms vid second hand-försäljning

SKL ifrågasätter Skatteverkets momsbedömning av ideell second hand-försäljning.

Skatteverket har, efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen avseende inkomstskatt, dragit slutsatsen att ideell second hand-försäljning ska momsbeläggas. Det framgår ingenstans vilken mervärdesskatterättslig utredning som ligger till grund för Skatteverkets bedömning i momsfrågan.

Är Skatteverkets bedömning rättsligt korrekt? Finns det något mervärde att beskatta? Det mervärde som uppstår hos ideella biståndsorganisationer är av ett helt annat slag än mervärdesskatterättsligt.

Har Skatteverket utrett möjligheten att undvika momsbeskattning?

Varför beaktas inte gåvans värde vid fastställandet av det värde på vilket momsen beräknas? Inkomstskattemässigt anses gåvans värde vara lika med försäljningspriset. Vad talar emot att använda samma värde vid momsbeskattningen?

Skatteverkets bedömning har väckt uppmärksamhet och ifrågasättande. SKL ifrågasätter också bedömningen.

Ideella biståndsorganisationers verksamhet är viktig och betydelsefull. Momsfrågan kan med all sannolikhet lösas inom befintligt regelverk vilket också bör kunna ske i närtid.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot