Publicerad: 20 oktober 2014

AFA löneskatt – Burlövs kommun har överklagat till kammarrätten

Burlövs kommun har 2014-07-03 överklagat förvaltningsrätten i Malmös dom 2014-06-27 till kammarrätten i Göteborg.

Förvaltningsrätten i Malmö har dömt i enahanda fråga avseende Hörby kommun 2013-10-22. Den domen är också överklagad till kammarrätten i Göteborg. 

Det kan noteras att förvaltningsrätten i Malmö i sina båda domar kommit fram till att någon återbetalning av premier inte har gjorts men skälen är olika. Det kan också noteras att andra förvaltningsrätter ansett att någon återbetalning av premier inte har gjorts men av andra skäl. Slutet är desamma men skälen olika. Skälen borde inte vara olika. Det visar på svagheten i domarna i den första delen. För att få den andra delen  prövad måste man få rätt i den första delen. Många är förvånade att få besked om att några premier inte har återbetalats. Det som gjorts är det motsatta. Premierna har återbetalats.    

Burlövs kommuns överklagande (PDF, nytt fönster)

Förvaltningsrätten i Malmös dom 2014-06-27 (PDF, nytt fönster)

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot