Publicerad: 20 oktober 2014

AFA Löneskatt - Hörby kommun yttrar sig

Hörby kommun har yttrat sig till Kammarrätten i Göteborg i löneskattemålet/AFA.

Hörby kommun har 2014-04-09 yttrat sig över ett yttrande från Skatteverket 2014-03-31.

Yttrandet bör något omarbetat kunna användas i yttranden till förvaltningsrätterna. Det förutsätter att man i någon tidigare inlaga åberopat RÅ 2004 ref. 27. Av den domen framgår det att det är den verkliga civilrättsliga innebörden som ska läggas till grund för beskattningen. Det måste annars läggas till.

Hörby kommuns yttrande, (PDF, nytt fönster)

Skatteverkets yttrande, (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot