Publicerad: 20 oktober 2014

AFA Löneskatt - Hörby kommun yttrar sig

Hörby kommun har yttrat sig till Kammarrätten i Göteborg i löneskattemålet/AFA.

Hörby kommun har 2014-04-09 yttrat sig över ett yttrande från Skatteverket 2014-03-31.

Yttrandet bör något omarbetat kunna användas i yttranden till förvaltningsrätterna. Det förutsätter att man i någon tidigare inlaga åberopat RÅ 2004 ref. 27. Av den domen framgår det att det är den verkliga civilrättsliga innebörden som ska läggas till grund för beskattningen. Det måste annars läggas till.

Hörby kommuns yttrande, (PDF, nytt fönster)

Skatteverkets yttrande, (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Germund Persson
    Avdelningschef

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot