Publicerad: 26 februari 2014

Avknoppning av kommunal verksamhet till anställda

Förvaltningsrätten i Stockholm har i dom 2014-02-20 ansett att Skatteverket inte visat av avknoppning till Vantörs Hemtjänst AB gjorts till underpris.

Förvaltningsrätten anser att en avknoppning av kommunal verksamhet till aktiebolag som ägs av anställda i kommunen principiellt kan medföra att de anställda kan beskattas och som inkomst av tjänst om priset inte är marknadsmässigt. För kommunen medför det synsättet att arbetsgivaravgifter ska erläggas om priset är för lågt.

Målet gällde efterbeskattning och då har Skatteverket bevisbördan för att priset är för lågt. I detta fall ansåg Förvaltningsrätten att Skatteverket inte visat att priset var för lågt varvid någon beskattning som inkomst av tjänst inte aktualiserades. Några arbetsgivaravgifter ska då inte erläggas av kommunen.

Förvaltningsrättens dom 2014-02-20 mål nr 26652-13 (PDF, nytt fönster)
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot