Publicerad: 7 maj 2018

Ränteavdragsförslaget överlämnat till riksdagen

Regeringen överlämnade den 3 maj propositionen om nya skatteregler för företagssektorn till riksdagen.

Propositionens förslag motsvarar i huvudsak de förslag som presenterades i lagrådsremissen. Riksdagen beslutar om propositionen den 13 juni och reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Regeringens webbplats
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot