Publicerad: 7 maj 2018

Ränteavdragsförslaget överlämnat till riksdagen

Regeringen överlämnade den 3 maj propositionen om nya skatteregler för företagssektorn till riksdagen.

Propositionens förslag motsvarar i huvudsak de förslag som presenterades i lagrådsremissen. Riksdagen beslutar om propositionen den 13 juni och reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Regeringens webbplats

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot