Publicerad: 26 maj 2015

Nya tryckerimomsdomar meddelade – bör överklagas

Kammarrätten i Sundsvall anser att momsersättning kan omprövas men utan att ange på vilken rättslig grund.

Kammarrätten i Sundsvall (KRS) har den 20 maj 2015 meddelat ett antal så kallade ”tryckerimomsdomar” för år 2007.

Domarna avser frågan om Skatteverket har laglig möjlighet att  besluta om återkrav  av momsersättning för år 2007 som en följd av att Skatteverket återbetalat mervärdesskatt till tryckerier.

KRS anger i  domskälen att omständigheterna i det tryckerimomsmål som avgjorts av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) överensstämmer med momsersättningsmålen med den skillnaden att fråga nu inte är om avdrag för ingående moms.

KRS ser inte någon anledning att göra en annan bedömning i momsersättningsmålen. Varför inte då? Den frågan ger KRS inget svar på.

Givetvis kommer frågan om omprövningsbestämmelsen i momsersättningslagen ska ges samma innebörd som omprövningsbestämmelsen i dåvarande skattebetalningslagen överklagas till HFD (prövningstillstånd krävs dock). KRS har hamnat helt fel men hur domstolen har kommit fram till sitt felaktiga domslut är höljt i dunkel.

Överklagandetid

Överklagandetiden för nu meddelade momsersättningsmål är endast tre veckor (här gäller inte samma regler som inom skatteförfarandet).

Informationsansvarig

  • Jeanette Fored
    SkatteexpertHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot