Publicerad: 4 juni 2015

Överklaga tryckerimomsdomarna – SKL bistår med underlag

Tiden för att överklaga de nya tryckerimomsdomarna – tre veckor från det att ni fick del av domen – går ut i nästa vecka.

Det är av stor betydelse för den framtida rättstillämpningen, samt för Sveriges samtliga kommuner, landsting, kommunalförbund och samlingsförbund, att Högsta förvaltningsdomstolen prövar frågan om omprövningsbestämmelsen i 19 § tredje stycket i ”momsersättningslagen” är tillämpliga när beskattningsbeslut enligt 66 kap. 27 § skatteförfarandelagen fattas för annan.

Skicka e-post till jeanette.fored@skl.se för att få del av underlag till överklagande.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot