Publicerad: 14 oktober 2014

Tryckerimomsen, kammarrätten prövar Skatteverkets överklagande

Kammarrätten i Sundsvall prövar Skatteverkets överklagande. Mall för yttrande återfinns i artikeln.

Kammarrätten i Sundsvall prövar nu Skatteverkets överklagande . De kommunmomsärenden som nu prövas avser återkrav av momskompensation under 2007.

Skatteverkets beslut om återkrav för åren 2004 t.o.m. 2006 har undanröjts av förvaltningsrätten i Falun och vunnit laga kraft.

Frågan i dessa tryckerimomsprocesser handlar om Skatteverkets möjlighet att till nackdel för kommuner och landsting återkräva erhållen momsersättning som en följd av att Skatteverket betalat tillbaka utgående moms till tryckerier.

SKL:s uppfattning i frågan framgår av länkad yttrandemall samt även i tidigare publicerade artiklar.

Yttrandemall

E-postkommunikation Skatteverket-SKL

Informationsansvarig

  • Jeanette Fored
    SkatteexpertHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot