Publicerad: 26 augusti 2014

ALOS 05

SKL har efter samråd med Statskontoret, Försvarsmakten, Sveriges Offentliga Inköpare (SOI), Svensk Handel, Maskinleverantörerna, Teknikföretagen och Sjukvårdens leverantörsförening arbetat fram ett nytt standardavtal för leverans av varor till den offentliga sektorn, ALOS 05.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot