Publicerad: 26 augusti 2014

Avtal om trafikskadeersättning

Ett avtal om trafikskadeersättning gäller från och med den 1 januari 2005.

En nyhet i avtalet är att det görs ett generellt åldersavdrag på 30 % från ersättningen för materialkostnader vid skador understigande ett basbelopp.

Avtal om trafikskadeersättning, cirkulär 2005:16

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot