Publicerad: 25 oktober 2018

Upphandling, juridik

SKL har omfattande rådgivning till kommuner, landsting och regioner kring upphandlingsfrågor.

SKL har också en referensgrupp för upphandlingsfrågor som består av upphandlingschefer från olika kommuner och landsting.

Kurser och konferenser

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Eva Sveman
    FörbundsjuristHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot