Publicerad: 11 april 2017

Upphandling, juridik

SKL har omfattande rådgivning till kommuner, landsting och regioner kring upphandlingsfrågor.

SKL har också en referensgrupp för upphandlingsfrågor som består av upphandlingschefer från olika kommuner och landsting.

Kurser och konferenser

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot