Publicerad: 14 mars 2018

Lagrådsremiss om nya regler för upphandling av välfärdstjänster

Den 18 januari 2018 överlämnade regeringen en remiss till Lagrådet. I remissen föreslås ändringar i LOU i syfte att förenkla upphandling av välfärdstjänster under tröskelvärdet på 750 000 euro.

I remissen föreslås att ett fåtal regler i 19 kap. LOU om bl.a. annonsering, information till leverantörerna och dokumentation av upphandlingen ska gälla. Även bestämmelserna om rättsmedel föreslås bli tillämpliga, men däremot inte de upphandlingsrättsliga principerna i 4 kap. 1 § LOU, om inte upphandlingen har ett ”bestämt gränsöverskridande intresse”.

I remissen föreslås också att upphandlande myndigheter ska få reservera deltagandet i upphandlingar av välfärdstjänster för organisationer som uppfyller vissa angivna krav. Kraven innebär att organisationerna ska ha till syfte att fullgöra ett offentligt uppdrag, att vinsten ska återinvesteras och att organisationerna ska ha en viss sorts lednings- och ägarstruktur. Löptiden för ett sådant kontrakt får inte överstiga tre år. Syftet med förslaget är att främja den idéburna sektorns deltagande i upphandlingar.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot