Publicerad: 15 mars 2017

Belastningsregistrets användning vid offentlig upphandling

Upphandlingsmyndigheten och Polismyndigheten har, i en gemensam skrivelse till regeringen, uttalat att deras bedömning är att förutsättningar idag inte finns för upphandlande myndigheter att kräva att leverantörer och deras företrädare ger in utdrag ur belastningsregistret.

Enligt myndigheterna finns det flera sätt att åstadkomma en reglering som underlättar administrationen för såväl upphandlande myndigheter som leverantörer och som samtidigt beaktar de integritetshänsyn som följer med hantering av uppgifterna i belastningsregistret.

Skrivelse om belastningsregistrets användning vid offentlig upphandling, (PDF, nytt fönster)

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot