Publicerad: 2 mars 2017

E-fakturadirektivet är nu antaget

Direktivet om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling antogs av Rådet den 14 april. Parlamentet antog det i mars.

Nästa steg är nu att det kommer att publiceras i Official Journal och sedan träder det ikraft 20 dagar efter denna publicering.

Direktivet

Direktivet innebär att EU kommissionen ska ge relevanta standardiseringsorgan i uppdrag att ta fram en standard för en semantisk datamodell över ”basinnehållet” i en elektronisk faktura samt en begränsad lista över de tekniska format/syntaxer format som stödjer standarden samt syntaxbindningar samt guidelines för interoperabilitet vad avser överföringen.

Medlemsstaterna

Medlemsstaterna ska sedan genom nationell lagstiftning se till upphandlande myndigheter och enheter tar emot och behandlar elektroniska fakturor som överensstämmer med den standard som ska tas fram och någon av de syntaxer som listats. Sådan lagstiftning ska senast 18 månader efter offentliggörandet av standarden. Det är i praktiken 54 månader eftersom relevanta standardiseringsorganisationer har upp till 36 månader på sig att ta fram standarden och testa densamma.

Undantag

Undantag finns från denna allmänna tidsfrist på så sätt att medlemsstaterna för vissa upphandlande myndigheter, såsom lokala och regionala upphandlande myndigheter, får skjuta upp tillämpningen av reglerna upp till 30 månader efter offentliggörandet av standarden.

Mer information kommer att ges om direktivet.

Pressrelease samt länk till direktivet (PDF, nytt fönster)

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot