Publicerad: 19 december 2017

Nya rättsfall på upphandlingsområdet

SKL sammanställer regelbundet ny lagstiftning, nya rättsfall och annan juridisk information samt SKL:s kursutbud inom upphandlingsområdet.

Rättsfall med mera på upphandlingsområdet (PDF, nytt fönster)

I decemberutgåvan kan du läsa om:

Domar

  • Lågt anbud som kunde innebära förlust för anbudsgivaren behövde inte förkastas
  • Lägstanivå för pris tillåten
  • Sekretess gällde för prisuppgifter
  • Leverantör som inte haft intresse av kontrakt hade inte rätt till överprövning
  • Ingen rätt att upphandla utan annons trots brådska på grund av regeringsbeslut
  • Avtal var olagliga när det från början beräknade avtalsvärdet, men inte faktureringen, översteg direktupphandlingsgränsen
  • Sekretess gällde för den upphandlande myndighetens budget

Kurser

Grundkurs i offentlig upphandling 29-31 mars 2018

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot