Publicerad: 17 april 2015

SKL:s remissvar på betänkandena Nya regler om upphandling (SOU 2014:51 och Ds 2014:25)

SKL har i många olika sammanhang pekat på behovet av att förenkla EU:s upphandlingsdirektiv. Man kan konstatera att detta behov kvarstår, även om vissa delar av det nya regelverket har blivit något mera flexibla.

Det är fortfarande så att regelverket är mycket komplext och omfattande. Att det går att konstruera enklare regler visar det nyss antagna direktivet om upphandling av koncessioner som inte är så detaljerat som upphandlingsdirektiven.

Remissvaret Nya regler om upphandling (SOU 2014:51 och Ds 2014:25) (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot