Publicerad: 24 januari 2018

Statistik

SKL samlar in, producerar och redovisar en del statistik som rör verksamheten i kommuner och landsting. Här finns till exempel ekonomi- och verksamhetsstatistik, personalstatistik, analysrapporter och verktyg. För dig som uppgiftslämnare finns anvisningar och blanketter.

Bild på statistik.

För den officiella statistiken för kommuner och landsting ansvarar olika myndigheter och här har vi samlat information om hur du når den. Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada, är en samlad ingång till nyckeltal om kommuners och landstings alla verksamheter. Nyckeltalen bygger ofta på nationell statistik men också på uppgifter från andra källor.

Här finns också information kring det utvecklingsarbete som SKL bedriver kring redovisning och analys av Kostnad per patient (KPP) och Kostnad per brukare (KPB).

Kurser och konferenser

Publikationer

Läs mer
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot