Publicerad: 30 augusti 2017

Ekonomi- och verksamhetsstatistik för kommuner och landsting

SKL samlar in och redovisar löpande viss statistik som berör ekonomi- och verksamhet i kommuner och landsting. Statistik finns också hos statistikansvariga myndigheter samt i Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada.

sjukvårdspersonal bäddar säng

Uppgifter för kommunerna redovisas bland annat i "Vad kostar verksamheten i Din kommun?" och för landstingen i rapportserien "Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling".

Officiell statistik

Statistiska centralbyrån, SCB, är ansvarig myndighet för den officiella statistiken inom ekonomiområdet.

Räkenskapssammandraget för kommuner och landsting (SCB)

För statistik inom hälso- och sjukvårdsområdet ansvarar Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen/Statistik efter ämne

Databasen Kolada

I databasen Kolada finns nyckeltal för analyser och jämförelser av kommunernas och landstingens verksamhet från år till år.

Kolada

Publikationer

Läs vidare

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot