Publicerad: 30 augusti 2017

Ekonomi- och verksamhetsstatistik för kommuner och landsting

SKL samlar in och redovisar löpande viss statistik som berör ekonomi- och verksamhet i kommuner och landsting. Statistik finns också hos statistikansvariga myndigheter samt i Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada.

sjukvårdspersonal bäddar säng

Uppgifter för kommunerna redovisas bland annat i "Vad kostar verksamheten i Din kommun?" och för landstingen i rapportserien "Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling".

Officiell statistik

Statistiska centralbyrån, SCB, är ansvarig myndighet för den officiella statistiken inom ekonomiområdet.

Räkenskapssammandraget för kommuner och landsting (SCB)

För statistik inom hälso- och sjukvårdsområdet ansvarar Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen/Statistik efter ämne

Databasen Kolada

I databasen Kolada finns nyckeltal för analyser och jämförelser av kommunernas och landstingens verksamhet från år till år.

Kolada

Publikationer

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot