Publicerad: 16 april 2019

Kommun, ekonomi- och verksamhet

Rapporten ”Vad kostar verksamheten i Din kommun?” (VKV)  publiceras inte längre i bokform. Men uppgifterna finns publicerade dels i databasen Kolada, dels hos Statistiska centralbyrån, SCB.  

Rapporten, som ersätter den gamla VKV, beskriver kommunernas kostnadsutveckling mera övergripande. Fokus flyttas till analys av nyckeltal.

Vad kostar verksamheten 2015? - Kommunernas kostnadsutveckling 2010-2015

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot