Publicerad: 19 juli 2017

Kommun, ekonomi- och verksamhet

Rapporten ”Vad kostar verksamheten i Din kommun?” (VKV)  publiceras inte längre i bokform. Men uppgifterna finns publicerade dels i kommundatabasen Kolada, dels hos Statistiska centralbyrån, SCB.  

Rapporten, som ersätter den gamla VKV, beskriver kommunernas kostnadsutveckling mera övergripande. Fokus flyttas till analys av nyckeltal.

Vad kostar verksamheten 2015? - Kommunernas kostnadsutveckling 2010-2015
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot