Publicerad: 15 januari 2018

Landsting, ekonomi och verksamhet

SKL presenterar varje år statistik om verksamhet och ekonomi i landsting och regioner.

Verksamheten beskrivs såväl i ekonomiska termer som i verksamhets-/ prestationsmått i form av besök och vårdplatser. Statistiken redovisas i absoluta tal och i vissa fall i relation till invånare.

Statistiken redovisas per huvudområde och delområde enligt den för landstingssektorn gemensamma verksamhetsindelningen, VI 2000. Delområdena har i bestämts efter principen att det ska vara möjligt att få en samlad bild av utförda prestationer och vad det kostat att utföra dem. All landstingsfinansierad verksamhet redovisas oavsett utförare.

Statistiken möjliggör gemensam analys av prestationer och kostnader för ett stort antal verksamheter. Huvudparten av statistiken rapporteras i rapportserien Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling.

Nyckeltalen presenteras även i Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada.

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada

Tabellsamlingar

Tabellsamlingar för ekonomi- och verksamhetsstatistik publiceras i början av juni varje år. En övergripande rapport kommer efter sommaren.

Verksamhetstabeller 2016, uppdaterad med PAR 2017-12-15 (Excel, nytt fönster)

Ekonomitabeller 2016 (Excel, nytt fönster)

Jämförelser mot tidigare år

Tabellbilagor verksamhet och ekonomi, tidigare år

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot