Publicerad: 28 juni 2018

Ekonomi- och verksamhetsstatistik för landsting och regioner

SKL presenterar varje år statistik om verksamhet och ekonomi i landsting och regioner. Den beskriver landstingens ekonomi och verksamhet, uppdelad på hälso- och sjukvård samt regional utveckling, med syftet att underlätta jämförelser.

Verksamhetsstatistiken innehåller uppgifter om antal besök inom öppen vård uppdelad på verksamhet och till vilken yrkesgrupp besöken sker. Statistiken innehåller också uppgifter om disponibla vårdplatser, antal vårdcentraler med mera. All landstingsfinansierad hälso- och sjukvård redovisas oavsett huvudman.

Ekonomistatistiken innehåller uppgifter om kostnader och intäkter, som t.ex. nettokostnader, kostnader för köpt verksamhet och biljettintäkter från kollektivtrafiken.

Insamlingarna baseras på en gemensam verksamhetsindelning som kallas VI2000. SKL ansvarar för insamlingen av verksamhetsstatistiken och SCB ansvarar för insamlingen av ekonomistatistiken.

Delar av statistiken redovisas också på:

SCB, Kolada, Vården i siffror och Sektorn i siffror.

Tabellsamlingar

Tabellsamlingar för ekonomi- och verksamhetsstatistik publiceras i juni varje år. Landstingen har möjlighet att revidera årets och föregående års värden fram till augusti. Årets värden kan komma att revideras vid nästa års insamling. Fotnoter och en övergripande rapport kommer efter sommaren.

Statistiken är i år, 2018, försenad på grund av ett IT-haveri.

Verksamhetstabeller 2016, uppdaterad med PAR 2017-12-15 (Excel, nytt fönster)

Ekonomitabeller 2016 (Excel, nytt fönster)

Jämförelser mot tidigare år

Tabellbilagor verksamhet och ekonomi, tidigare år

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot