Publicerad: 17 juni 2019

Ekonomi- och verksamhetsstatistik för regioner

SKL presenterar varje år statistik om verksamhet och ekonomi i regioner. Den beskriver regionernas ekonomi och verksamhet, uppdelad på hälso- och sjukvård samt regional utveckling, med syftet att underlätta jämförelser.

Verksamhetsstatistiken innehåller uppgifter om antal besök inom öppen vård uppdelad på verksamhet och till vilken yrkesgrupp besöken sker. Statistiken innehåller också uppgifter om disponibla vårdplatser, antal vårdcentraler med mera. All landstingsfinansierad hälso- och sjukvård redovisas oavsett huvudman.

Ekonomistatistiken innehåller uppgifter om kostnader och intäkter, som till exempel nettokostnader, kostnader för köpt verksamhet och biljettintäkter från kollektivtrafiken.

Insamlingarna baseras på en gemensam verksamhetsindelning som kallas VI2000. SKL ansvarar för insamlingen av verksamhetsstatistiken och SCB ansvarar för insamlingen av ekonomistatistiken.

Delar av statistiken redovisas också på:

SCB, Kolada, Vården i siffror och Sektorn i siffror.

Tabellsamlingar

Tabellsamlingar för ekonomi- och verksamhetsstatistik publiceras i juni varje år. Regionerna har möjlighet att revidera årets och föregående års värden fram till augusti. Årets värden kan komma att revideras vid nästa års insamling. Fotnoter och en övergripande rapport kommer efter sommaren.

Verksamhetstabeller 2018 (Excel, nytt fönster)

Ekonomitabeller 2018 (Excel, nytt fönster)

Visualisering av statistiken

I vår webbvisualisering kan du se ekonomi- och verksamhetsstatistiken i de olika regionerna över tid.

Webbvisualisering

Jämförelser mot tidigare år

Tabellbilagor verksamhet och ekonomi, tidigare år

Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2016 (PPTX, nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Einar Sjölund
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot