Publicerad: 11 september 2017

Jämförelse av kostnader och verksamhet på sjukhuskliniker 2012

En jämförelse av uppgifter för 66 sjukhus och ett tjugofemtal medicinska verksamhetsområden (MVO:n).

Statistiken bygger på tre datakällor; uppgifterna ur en enkät till sjukhusen baserad på totalkostnadsbokslut, patientregistret och den patientrelaterade kostnadsredovisningen (KPP). I de fall uppgifter saknas om kostnad per DRG-poäng beror det på att uppgifterna om antalet vårdtillfällen enligt TKB-enkäten/KPP och PAR inte stämt överens och vi inte vet om källorna innehåller samma verksamhet. Mer information finns i avsnittet ”Fakta om undersökningen” i rapporten.

Rapporten  

Jämförelser av kostnader och verksamhet på sjukhuskliniker 2012  

Diagrammen i rapporten (PowerPoint, nytt fönster)  

Diagram

Filerna öppnas i nytt fönster.

”Profildiagram”. Respektive sjukhus jämförs med genomsnitt (pdf)  

”Bubbeldiagram”. Jämförelser per MVO, samtliga sjukhus (pdf)  

Tabeller  

Filerna öppnas i nytt fönster.

Öppenvård

Innehåller kostnader per läkarbesök, totalt och i dagsjukvård per MVO.

Kostnader per prestation, öppen vård (Excel)

Slutenvård

Innehåller kostnad per DRG-poäng, kostnad per vårdtillfälle, kostnad per vårddag, medelvårdtid, DRG-poäng per vårdtillfälle samt antal vårdtillfällen per MVO.

Kostnader per prestation, sluten vård (Excel)

Patientstruktur

Patientstrukturtabellerna innehåller antal vårdtillfällen och de 20 vanligaste DRG uppdelat på MVO.

Patientstruktur på länsdelssjukhus (Excel)

Patientstruktur på länssjukhus (Excel)

Patientstruktur på regionsjukhus (Excel)

Övergripande uppgifter

Innehåller kostnader och prestationer i sluten och öppen vård, kostnader i sluten vård i procent av den totala kostnaden och genomsnittskostnader per MVO och sjukhustyp.

Övergripande uppgifter (Excel)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot