Publicerad: 27 juni 2016
Prenumerera på Statistik, nyckeltal

Privata läkare och fysioterapeuter som verkar enligt lag om ersättning 2015

SKL samlar årligen in uppgifter om privata läkare och fysioterapeuter i öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om ersättning för fysioterapi (nationell taxa).

Lagen om läkarvårdsersättning (SFS 1993:1651) och lagen om ersättning för fysioterapi (SFS 1993:1652) reglerar landstingens ansvar för den vård som ges i enlighet med förordningen om läkarvårdsersättning (SFS 1994:1121) respektive förordningen om ersättning för fysioterapi (SFS 1994:1120).

Sveriges Kommuner och Landsting har årligen, från och med verksamhetsåret 1994, samlat in uppgifter om verksamheten och presenterat dessa i en rapport eller i tabeller. För verksamheten 2015 presenteras uppgifterna i följande tabeller.

Läkare

Fysioterapeuter

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot