Publicerad: 12 november 2018

Privata läkare och fysioterapeuter som verkar enligt lag om ersättning

SKL samlar årligen in uppgifter om privata läkare och fysioterapeuter i öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om ersättning för fysioterapi (nationell taxa).

Lagen om läkarvårdsersättning (SFS 1993:1651) och lagen om ersättning för fysioterapi (SFS 1993:1652) reglerar landstingens ansvar för den vård som ges i enlighet med förordningen om läkarvårdsersättning (SFS 1994:1121) respektive förordningen om ersättning för fysioterapi (SFS 1994:1120).

Sveriges Kommuner och Landsting har årligen, från och med verksamhetsåret 1994, samlat in uppgifter om verksamheten och presenterat dessa i en rapport eller i tabeller. För verksamheten 2017 presenteras uppgifterna i följande dokument:

Privata läkare och fysioterapeuter som verkar enligt lag om ersättning (Excel, nytt fönster)

Privata läkare och fysioterapeuter som verkar enligt lag om ersättning (PDF, nytt fönster)

Båda dokumenten innehåller samma fyra tabeller

  1. Antal läkare som verkat enligt lag om läkarvårdsersättning, antal besök, antal telefonrådgivningar och utbetald ersättning efter specialitet/grupp av specialiteter 2017.
  2. Antal läkare som verkat enligt lag om läkarvårdsersättning efter huvudman/grupp av huvudmän 2017.
  3. Antal fysioterapeuter som verkat enligt lag om ersättning för fysioterapi, antal besök, antal telefonkonsultationer och utbetald ersättning efter arvodeskategori 2017.
  4. Antal fysioterapeuter som verkat enligt lag om ersättning för fysioterapi, antal besök, antal telefonkonsultationer och utbetald ersättning efter huvudman 2017.

Informationsansvarig

  • Einar Sjölund
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot