Publicerad: 24 augusti 2018

Tabellbilagor tidigare år

För att möjliggöra jämförelser presenteras här tabellbilagorna för tidigare år från rapporten Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling.

Dessa tabellbilagor innehåller eventuella revideringar som tillkommit efter det att respektive rapport har publicerats.

Tabellerna är i excelformat och öppnas i nytt fönster.

Tabellbilagor

Verksamhetstabeller

Ekonomitabeller

2016

2016

2015

2015

2014

2014

2013

2013

2012

2012

2011

2011

2010

2010

2009

2009

2008

2008

2007

2007

2006

2006

 

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot