Publicerad: 12 januari 2015

Kolada

I Kolada kan man följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Med över 3 000 nyckeltal får du underlag för analyser och jämförelser.

Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada

I Kolada ges en samlad ingång till nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och landstings alla verksamheter. Nyckeltalen bygger ofta på nationell statistik från de statistikansvariga myndigheterna, men också på uppgifter från andra källor. Till exempel deltar de flesta kommuner och landsting i en frivillig redovisning av kvalitet i olika verksamheter med hjälp av Koladas "inmatningsfunktion".

Du kan enkelt visa era siffror i tabeller, diagram eller kartor på datorn. Det går också att kopiera över bilder till dokument eller presentationer, eller exportera till Excel för vidare bearbetning.

Kommun- och landstingsdatabasen ägs av den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Medlemmar i föreningen är Svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot