Publicerad: 6 september 2017

Kostnad per brukare, KPB

Kostnad per brukare (KPB) är en metod för kostnadsberäkning av olika insatser inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. SKL arbetar för att utveckla en enhetlig och gemensam standard för beräkningarna.

Individdata

pensionär samtalar med äldrepersonal

KPB bygger på avidentifierade individdata. Det innebär att vård och service för olika typer av brukare kan sammanställas och utgöra grunden för uppföljning ur olika perspektiv.

Jämförelser mellan kommuner

En enhetlig och gemensam standard för beräkningarna gör att det är möjligt att jämföra kommuner med varandra.

Årets jämförelse av KPB-nyckeltal

Att arbeta med KPB

Oavsett om du redan arbetar med Kostnad per brukare eller funderar på att införa det i din kommun tror vi du har nytta av denna skrift. Här beskrivs hur du lägger upp arbetet med Kostnad per brukare. Du får exempel på hur du kan använda uppgifterna från KPB i analysarbetet.

Om du arbetar med äldreomsorg, särskilt boende, eller LSS-insatser kan du i den här skriften se diagram och tabeller som exemplifierar nyttan av metoden.

Att arbeta med Kostnad per brukare

Ytterfallsanalyser inom KPB

Inom KPB har ytterfallsgränser och ytterfallsanalyser varit en naturlig del sedan KPB utvecklades i början av 2000-talet. Nu har metoden för att beräkna ytterfallsgränserna setts över och i viss mån förändrats.

Förändring av ytterfallsgränser inom KPB (PDF, nytt fönster), februari 2017

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot