Publicerad: 12 november 2018

SKL träder ur arbetet med Kostnad per brukare, KPB

Intresset för Kostnad för brukare, KPB, som metod har minskat de senaste åren. Därför väljer SKL nu att träda ur arbetet. I stället kommer fokus att riktas på att hjälpa de kommuner som använder Kolada för att analysera nyckeltal.

KPB togs fram för att undersöka om kostnader för äldreomsorg och LSS kunde redovisas på individnivå och på så sätt få en mer rättvisande bild av vad verksamheten kostar. Intresset för att använda metoden finns fortfarande men antalet kommuner som använder KPB har minskat.

KPB-nyckeltalen finns i Kolada

Lathund för inmatning av egen data i Kolada (PDF, nytt fönster)

Många prioriterar i stället analys och nyckeltalsjämförelser i Kolada. Där kommer också nyckeltal för KPB att finnas, vilket bygger på att varje kommun enskilt rapporterar in sina uppgifter dit. Vissa kommuner gör redan detta via Inmatningsfunktionen.

Därför har SKL beslutat att:

  • Inte längre teckna avtal med Ensolution om leverans av data till SKL
  • Inte längre producera rapporter eller utbildningsmaterial med specifik inriktning på KPB
  • Inte längre hålla specifika utbildningstillfällen med KPB som tema

Både SKL och RKA kommer i stället att bistå de kommuner som behöver hjälp med inmatning och analys av nyckeltalen i Kolada. Vi hoppas också att detta kommer leda till att fler kommuner använder nyckeltal för jämförelser.

Läs vidare

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Inga-Britt Dahlberg
    AdministratörHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot