Publicerad: 6 september 2017

Årets jämförelse av KPB-nyckeltal

Här finns årets jämförelse av nyckeltalen inom Kostnad per brukare. Nytt för i år är att tabellerna innehåller antalsuppgifter för hemtjänst, särskilt boende och LSS. Dessutom redovisas andelen dygn i gruppbostad för personer 65 år och äldre.

Av de ca 90 kommuner som deltar i KPB har 52 kommuner och 10 stadsdelar levererat nyckeltal för 2015 i tid för att komma med i jämförelsen. Fler kommuner tillkommer under hösten.

Nyckeltalet kostnad per beviljad hemtjänsttimme enligt KPB ligger för 2015 på 461 kr, vilket är 20 kr mer än för 2014. Nyckeltalet kostnad per dygn i särskilt boende enligt KPB är för 2015 1 809 kr, en ökning med 60 kr per dygn.
De kommuner som finns med i jämförelsen varierar något mellan åren. Justerat för detta är ökningen i stort sett den samma mellan 2014 och 2015 för båda nyckeltalen.

För att snabba upp publiceringen av nyckeltalen presenteras uppgifterna här istället för i en tryckt rapport. Nyckeltalen finns också i kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Använd gärna Kolada för att i dina analyser titta på KPB-nyckeltalen tillsammans med annan statistik. I Kolada har du dessutom tillgång till jämförelser vid andra tider på året.

Tabeller

Tabellerna är i excelformat och öppnas i nytt fönster.

Nationell statistik i Kolada

I Kolada hittar du nationell statistik för äldreomsorg och funktionsnedsättning. För att få en helhetsbild och bättre förståelse när du analyserar data från Kostnad per brukare bör du ta in fler datakällor. Ta gärna kontakt med oss på SKL om du har funderingar eller synpunkter.

Kolada

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot