Publicerad: 12 november 2018

Årets jämförelse av KPB-nyckeltal

Här finns årets jämförelse av nyckeltalen inom Kostnad per brukare. I år har vi fokuserat på att redovisa alla nyckeltal i en och samma tabell och framförallt det nyckeltal som är mest användbart inom verksamhetsanalysen. Tabellen innehåller även statistik från andra datakällor som Socialstyrelsen, KKIK, Kolada, SCB och SKL.

Under åren har ca 120 kommuner använt Kostnad per brukare (KPB) som metod och med det fått ordning och reda i sina system. Det har lett till enklare stöd och analys på hemmaplan för de kommuner som har medverkat vid analysutbildningarna som KPB-gruppen har anordnat.

Här finns årets jämförelse av nyckeltalen inom KPB. År 2016 har 56 kommuner och 10 stadsdelar levererat nyckeltal.

Nyckeltalet kostnad per beviljad hemtjänsttimme, enligt KPB, ligger för 2016 på 472 kronor, vilket är 11 kronor mer än för 2015. Nyckeltalet kostnad per dygn inom särskilt boende, enligt KPB, är 1 880 kronor för 2016, en ökning med 71 kronor per dygn jämfört med föregående år.

Tabeller

Nationell statistik i Kolada

I Kolada hittar du nationell statistik för äldreomsorg och funktionsnedsättning. För att få en helhetsbild och bättre förståelse när du analyserar data från Kostnad per brukare bör du ta in fler datakällor. Ta gärna kontakt med oss på SKL om du har funderingar eller synpunkter.

Kolada

Informationsansvarig

  • Jan Mohammad
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot