Publicerad: 6 september 2017

Att analysera KPB-data

SKL erbjuder här några verktyg och utbildningar med syfte att stödja kommunerna i deras analysarbete kopplat till KPB.

Det finns idag ett stort antal nyckeltal som mäter kostnader och kvalitet inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. För att få en helhetsbild och bättre förståelse när man analyserar data från Kostnad per brukare (KPB) bör man ta in fler datakällor, ta gärna hjälp av boxanalysen.

Boxanalysen

Boxanalysen ger överblick av de nyckeltal som är relevanta vid en analys av kostnader och kvalitet inom äldreomsorgen. Analysen bidrar till att identifiera områden som kommunen behöver arbeta vidare med.
Boxanalysen

Effektivitetsanalys

SKL har arbetat med en effektivitetsstudie inom äldreomsorgen med syftet att finna faktorer som förklarar varför vissa enheter är mer effektiva än andra.
För en effektivare äldreomsorg

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot