Publicerad: 13 oktober 2015

Boxanalys - äldreomsorg

Syftet med boxanalysen är att få överblick och kunna sortera bland de nyckeltal som är relevanta vid analys av kostnader och kvalitet inom äldreomsorgen. Analysen hjälper till att ringa in vad kommunen behöver titta närmare på.

Boxanalysen har utvecklats av SKL tillsammans med en grupp kommuner, för att hjälpa dig att strukturera de nyckeltal som mäter kostnader och kvalitet inom äldreomsorgen. Vi har plockat ut de kostnadsnyckeltal och kvalitetsnyckeltal som är relevanta när man analyserar verksamheten. Vi har utgått från nationella data och lagt till data från Kostnad per brukare.

Om din kommun inte deltar i KPB kan du ändå använda boxanalysen. Vissa värden saknas, men du kan ändå få stöd i en första prioritering.

Webbutbildning

Webbutbildningen vägleder dig genom arbetet med att ta fram en boxanalys för din kommun.

Gör så här:

1. Titta på webbutbildningen (ljudbildspel, 40 MB, ca 20 min).

Webbutbildning KPB boxanalys (PPT, nytt fönster)

2. Med hjälp av instruktionerna tar du fram en boxanalys för din kommun. Ta även stöd i manualen, här beskrivs flera steg mer ingående.

Manual boxanalys äldreomsorg (PPT, nytt fönster)

3. I den tomma boxanalysen fyller du i din kommuns värden. Nyckeltalen finns i Kolada.

Tom boxanalys för att fylla i egna värden (PPT, nytt fönster)

Databasen Kolada

4. Vill du ha mer stöd är du välkommen att anmäla dig till SKL:s utbildning i Stockholm, se nedan. Vid utbildningen får du dessutom möjlighet att diskutera med kollegor från andra kommuner.

5. Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill ha hjälp att komma igång.

Utbildning

SKL erbjuder utbildning i boxanalysen vid två till tre tillfällen per år med syftet att stötta de kommuner som vill komma igång med ett analysarbete utifrån KPB-data. Vid utbildningen går vi igenom boxanalysen utifrån kommunens egna data.

Boxanalys - funktionsnedsättning

En motsvarande boxanalys för funktionsnedsättning håller på att utvecklas. För mer information kontakta Camilla Eriksson.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot