Publicerad: 12 januari 2015

Effektivare äldreomsorg

SKL har under 2013 arbetat med en effektivitetsstudie inom äldreomsorgen. Syftet med studien var att finna faktorer som förklarar varför vissa enheter (till exempel en hemtjänstgrupp eller ett särskilt boende) är mer effektiva än andra.

Framgångsfaktorerna är presenterade i en broschyr, Effektduken, som på ett innovativt sätt beskriver nyckelfaktorerna för att nå en effektiv verksamhet inom äldreomsorgen.

Framgångsfaktorerna är framtagna genom statistiska analyser samt en intervjustudie av de kommuner och enheter som är mest effektiva. Material hämtades främst från Kostnad per brukare (KPB) i Kolada och Öppna jämförelser – vård och omsorg om äldre.

Effektduken ska ses som ett verktyg för att arbeta med framgångsfaktorerna. Använd Effektduken på det sätt som passar er bäst. Det viktiga är att de framgångsfaktorer som belyses här sätts i fokus. 

För en effektivare äldreomsorg - Effektduken

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Inga-Britt Dahlberg
    AdministratörHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot