Publicerad: 6 september 2017

Metodbeskrivning för KPB

I takt med att KPB får ökad spridning ökar kraven på en enhetlig och gemensam standard för beräkningarna. Med en gemensam metodik ökar möjligheterna att göra jämförelser mellan kommuner.

SKL har ansvar för att utveckla och vårda en gemensam standard för KPB-beräkningar inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Syftet med denna skrift är att ge grunderna för en sådan gemensam standard.

Metodbeskrivning, Kostnad per brukare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot