Publicerad: 6 februari 2015

Olika sätt att få fram KPB-data

Här försöker vi reda ut vad som gäller angående konsulthjälp, avtal och olika arbetssätt med KPB-data.

Referensgruppen för KPB har efterfrågat stöd från SKL när det gäller hur man kan samarbeta med den konsult som man valt för sitt KPB-arbete. Många kommuner har också hört av sig när det gäller upphandling kring konsultstöd.

Olika typer av konsulthjälp

För det första kan kommunen välja olika angreppssätt i fråga om vilken konsulthjälp man vill ha. De kommuner som har jobbat länge med KPB har valt att använda konsult endast för matchning av ekonomi- och verksamhetsstatistik och arbetar självständigt med kvalitetssäkring, analys med mera. Ett hjälpmedel i detta arbete är den metodbeskrivning som finns här

Metodrapport Kostnad per brukare

Andra kommuner har valt full konsulthjälp vilket innebär hjälp att städa i redovisningen, kodning, matchning, kvalitetssäkring mm samt även analys och presentation av nyckeltal. Det är upp till kommunen själv att välja hur man vill jobba när det gäller KPB.

Det är möjligt för kommunen att ta fram KPB-data, det vill säga att kommunen kan göra allt arbete på egen hand. De kommuner som idag arbetar med KPB har dock valt att på olika sätt samarbeta med en konsult.

Konsulter har olika arbetssätt

Olika konsulter har olika arbetssätt när det gäller att stötta kommunen i dess KPB-arbete. Dels kan kommunen välja hur mycket stöd man vill ha av konsulten, dels har de olika konsultföretagen lagt upp sin verksamhet på olika sätt.

Till exempel kan nämnas att ett företag har KPB-datan på extern plats och kommunerna får tillgång till uppgifterna genom att prenumerera på en licens för programmet. Med ett annat programvarauföretag har kommunen tillgång till program och KPB-data i sin egen miljö och med koppling till befintliga system. Kommunen måste själv bedöma vilket stöd som passar bäst i den egna organisationen.

Ramavtal

SKL har tecknat samarbetsavtal med två företag – Ensolution och Prodacapo. Avtalen styr samarbetet mellan SKL och konsultfirman men SKL har inte tecknat avtal med någon firma som kan ersätta kommunens egna avtal med konsulten. Om kommunen väljer att ta hjälp av en konsultfirma i sitt KPB-arbete måste kommunen själv teckna avtal med aktuellt företag.

På avropa.se hittar man de företag som kan användas utan en större upphandling. Företagen som är listade på webbsidan har ramavtal som kan avropas. Exakt hur upphandlingen av de företag som finns på avropa.se går till får kommunen undersöka vidare.

avropa.se

Personuppgiftsbiträdesavtal

Om kommunen väljer att teckna avtal med ett konsultföretag för KPB-arbetet är det särskilt viktigt att ett personuppgiftsbiträdesavtal tecknas mellan kommun och konsult. Detta avtal reglerar hur konsultföretaget får hantera uppgifterna.

Personuppgiftsbiträdesavtal mellan kommun – SKL (Word, nytt fönster)

Personuppgiftsbiträdesavtal mellan kommun – konsult (Word, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot