Publicerad: 6 september 2017

Rapporten Det funkar!

Erfarenheter från sju kommuner som arbetar med Kostnad per brukare, KPB. Rapporten bidrar med tips och idéer om hur KPB kan användas för uppföljning.

Rapporten Det funkar!

En allt större andel kommuner använder KPB som ett instrument i sin uppföljning inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning.

SKL verkar för att sprida goda exempel från kommuner som använder KPB och denna rapport är en del i detta arbete. Ambitionen är att rapporten ska bidra med tips och idéer om hur KPB kan användas inom uppföljning, ledning och styrning.

Rapporten Det funkar!

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot